Case Study

Backendový systém pre i-bankingové a platobné aplikácie pre banky 8 krajín

V spolupráci s naším zadávateľom RPC pripravujeme súbor backendových modulov, ktoré zabezpečujú integráciu kartových operácií pre platobné systémy bánk Raiffeisen Bank International. Vďaka nim môžu klienti bánk využívať služby ako ApplePay, RaiPay, či platby cez platobné brány e-shopov a rezervačných systémov. 
V tejto oblasti je stále niečo nové. Navyše, zákazník si zakladá na statuse lídra v oblasti technologických inovácií, preto je okrem presnosti a spoľahlivosti pri tejto spolupráci potrebná aj rýchlosť a schopnosť inovovať.
Teší nás dôvera zákazníka v náš tím, ktorá sa prejavuje stále otvorenejšou spoluprácou, ale aj stále komplexnejšími a rozsiahlejšími úlohami, pri ktorých sa podieľame aj na vysoko odborných témach, ako je napríklad šifrovanie komunikácie.

Zákazník:
RPC / Regional Card Processing Center, člen skupiny Raiffeisen Bank International

Projekt:
Backendový systém pre internet bankingové a platobné aplikácie

Moduly:
Gateways na komunikáciu s bankou
Core Domain služby
Facades na komunikáciu s tretími stranami

Použité technológie:
Java 11, SPring Boot, Reactive Programming, JIRA, Git, Swagger, Open API, JUnit Testing, Oracle, Confluence

Obsadené pozície:
Java developer, Databázový developer, Tester

15+ mesiacov

spolupráce na projekte (pokračuje)

4 členovia

tímu z DGT factory

30+ služieb

v súčinnosti so zadávateľským tímom

45% tímu

developerov bolo z DGT factory
Výkony na projekte
Vývoj v Jave
Databázový vývoj
Testovanie

Zadávateľ

RPC je poskytovateľom kartových a inovatívnych platobných služieb pre banky skupiny Raiffeisen Bank International. Okrem materskej banky, z ktorej bola RPC vyčlenená ako samostatná spoločnosť, dnes obsluhuje aj banky ďalších 8 krajín v strednej a východnej Európe. 

Projekt

Bankový sektor čelí novým výzvam v oblasti bezhotovostných a kartových platieb. Preto je nutné neustále reagovať a zavádzať nové bezkontaktné technológie, aktualizovať a rozširovať prepojenia s natívnymi platobnými aplikáciami v mobilných telefónoch a wearables. 

V tejto súťaži je veľmi dôležitá schopnosť rýchlo vyvíjať nové mikroslužby, funkcionality a prepojenia, pri zachovaní nulovej chybovosti a absolútnej spoľahlivosti. Ide predsa o peniaze.

Banky skupiny RBI sú a chcú zostať technologickými lídrami v tejto oblasti, preto musia promptne reagovať na všetky nové príležitosti. 

Riešenie

RPC si kvôli schopnosti rýchlo a spoľahlivo vyvíjať nové backendové služby pribralo na pomoc vývojový tím DGT factory. Spolupráca začala na úrovni databázy, neskôr sa rozšírila o Java developerov a testovanie. 

Dnes je miera integrácie nášho tímu pokročilejšia. Podieľame sa na analytických rozhodnutiach, komunikujeme aj priamo so zahraničnými bankami skupiny a spolupracujeme pri návrhoch riešenia architektúry jednotlivých služieb.

Výsledok

Od takejto spolupráce zákazník očakával najmä vykrytie chýbajúcich kapacít. O to príjemnejšie potom je, keď dokážeme nielen technologicky a odborne pokryť potreby zákazníka, ale aj priniesť nové nápady a riešenia, ktoré posúvajú celý produkt k vyššej spoľahlivosti a bezpečnosti.

Rovnako si ceníme pozitívne ohlasy na komunikáciu a spoluprácu s nami od iných tímov, či už priamo od RPC, alebo samotných zahraničných bánk – členov skupiny RBI.

Vrcholom dôvery bolo, že sme sa mohli podieľať aj na tvorbe šifrovania senzitívnych údajov posielaných medzi systémami.

Záver

Služby, na ktorých sme spoluprácu začínali, sú už nasadené v produkcii, sú plne využívané klientami bánk, a každú hodinu cez ne bežia stovky transakcií.

No spolupráca pokračuje a prichádzajú nové inovačné výzvy, pre ktoré už pripravujeme alebo začíname pripravovať riešenia. 

Ak vás zaujala takáto forma spolupráce, neváhajte nás kontaktovať.

Peter Augustinič

CEO at DGT factory