Case Study

Pridanie modulu s vlastnou funkcionalitou do nového cloudového krabicového softvérového riešenia bankového ekosystému

Multitude ako medzinárodná finančná platforma mení pôvodný systém základných bankových služieb za nové, krabicové riešenie postavené na cloudových službách. Ako to však pri krabicových riešeniach býva, nový systém neposkytuje všetky funkcie, ktoré zadávateľ požaduje. Okrem toho je pri prechode na nový systém problém s dátovou integráciou na okolité riešenia. 
Collection Module  – proces správy pohľadávok klientov banky, ktorý sme pre zadávateľa vytvorili, mal špecifické požiadavky nielen zo strany zadávateľa, ale musel splniť aj prísne pravidlá zo strany regulátora a legislatívy. 
Vzhľadom na špecifické požiadavky na proces, ktorý chcela mať banka k dispozícii, vznikol veľký systém postavený na mikroslužbách s mnohými integráciami. 
Pri projekte sme riešili množstvo výziev, ako zoptimalizovať riešenie z pohľadu rýchlosti a procesov, aby sme dokázali zachovať nastavenú vysokú úroveň bezpečnosti a splniť prísne kritériá zadávateľa. Úlohu sme splnili k plnej spokojnosti a dnes je náš modul súčasťou nového bankingového ekosystému.

Zákazník:
Multitude

Projekt:
Zmena bankového ekosystému

Modul:
Collection system module

Použité technológie:
Springboot, Camunda, ELR, Microservices, Rest API, MySQL

Obsadené pozície:
Analytik, Backend developer, Automatizoavný tester

16

mesiacov
(pokračuje)

6 členov

tímu z DGT factory

4

základné
moduly

5

integračných
rozhraní

15+

typov Kafka
správ
Výkony na projekte
Analýza
Backendový vývoj
Automatizované testovanie

Zadávateľ

Multitude je plne regulovaná platforma pre finančné technológie, ktorej ambíciou je stať sa najhodnotnejším finančným ekosystémom.

Platforma zastrešuje proces transformácie staromódneho ekosystému základných bankových služieb postaveného na integrovaných monolitných riešeniach na modernú architektúru založenú na mikroslužbách, ktorá zabezpečí lepšiu používateľskú prívetivosť a skráti čas uvedenia nových produktov na trh.

Projekt

Zmena bankového ekosystému je obrovská transformačná aktivita, ktorú treba navrhnúť veľmi starostlivo a s ohľadom na optimalizáciu obchodných procesov a zosúladenie všetkých tímov, ktoré sa podieľajú na návrhu, vývoji a testovaní riešenia.

Riešenie

Vývojový tím Ferrata na začiatku hľadal na trhu dostupné vývojárske zdroje, ktoré by mohli podporiť interný tím spoločnosti pri zvyšovaní vývojárskych kapacít. Zhodou okolností mala DGT factory v tom čase k dispozícii tím. Po úspešnom pohovore s vedúcim vývoja sme vytvorili malý tím zložený z troch ľudí, ktorí už mali predchádzajúcu skúsenosť so spoluprácou. Vďaka tomu sme vedeli ukázať našu efektivitu a tím následne začal dostávať náročnejšie úlohy.

Tím DGT factory sa začal postupne čím ďalej, tým viac sústrediť na oblasť správy pohľadávok, a vzrastali požiadavky na vytvorenie užších vzťahov s business ownerom pre túto oblasť. Do nášho tímu sme preto zahrnuli analytika z DGT factory, ktorého úlohou bolo nielen znížiť záťaž na business ownera, ale aj pomáhať tímu pri dodávaní priamočiarych obchodných procesov, ktoré sú v súlade s ostatnými tímami vyvíjajúcimi riešenia v ďalších oblastiach.

Výsledok

Tím DGT factory dnes úspešné dodáva funkcionality správy pohľadávok založené na architektúre mikroslužieb integrované s krabicovým riešením a systémom základných bankových služieb založeným na cloude.

Tím DGT factory mení kapacity podľa potrieb projektu. Preto dokážeme mať stálych členov tímu, ktorí zabezpečujú základnú schopnosť dodávky, podporovaných flexibilnými členmi tímu, ktorí v prípade potreby dokážu zvýšiť náš výkon.

Výhodou je, že znalosti vždy zostávajú interne v banke a u členov nášho tímu, vďaka čomu sa dokážu flexibilní členovia tímu v prípade potreby kedykoľvek vrátiť do projektu.

Záver

Ak má byť tím efektívny a všetci jeho členovia, vrátane tých, ktorí sa orientujú na obchodné aktivity, majú byť adekvátne pracovne vyťažení, správna štruktúra tímu je nutnosťou. V DGT factory dokážeme nájsť tých najvhodnejších ľudí, ktorí firmám pomáhajú formovať podnikateľské nápady, ale aj navrhnúť a dodať riešenia, ktoré im pomôžu uspieť.

Ak vás zaujala takáto forma spolupráce, neváhajte nás kontaktovať.

Peter Agustinič

CEO at DGT factory