Chcem sa stať
Java developerom

Java je jedným z najrozšírenejších programovacích jazykov vo svete, čo ti otvára dvere k množstvu príležitostí a zaujímavých projektov. Java developeri pracujú v rôznych odvetviach – od mobilných aplikácií cez webové platformy až po veľké podnikové systémy. Navyše, Java sa neustále vyvíja a inovuje, takže Java developeri sa nikdy nenudia a vždy majú príležitosť učiť sa nové veci a zdokonaľovať svoje zručnosti.

Nikdy si však v praxi nevystačíš len s jednou technológiou, preto sme pripravili zoznam zručností, ktoré by si mal mať, ak sa chceš zaujímať o takúto prácu:

Ako na to?

Snažili sme sa pre každú tému vybrať aspoň jeden kvalitný (platený) zdroj informácií a jeden bezplatný.

Ak máte k niektorej téme lepší študijný zdroj, budeme radi, keď nám dáte vedieť. Preskúmame ho a zaradíme do zoznamu. Pomôžete tak ďalším. 

Ako na udemy?

UDEMY je vzdelávacia platforma, ktorú sami veľmi často používame na vzdelávanie sa a dosahovanie nových cieľov. Aj keď je to platená služba, každý jeden kurz má svoju hodnotu a pravdepodobne nebudete ľutovať peniaze zaň vynaložené.

Udemy však z času na čas poskytuje možnosť absolvovať kurz za zlomok jeho bežnej ceny, navyše, keď si kurz kúpite, zostáva na vašom konte a tým pádom sa môžete k nemu vrátiť.

Zvážte tiež možnosť podeliť sa o náklady s kamarátmi.

Soft Skills

ATLASSIAN STACK

Atlassian stack je sada softvérových nástrojov, ktoré sú určené na riadenie projektov, spoluprácu tímu a správu obsahu. Dva hlavné nástroje v rámci Atlassian stacku sú Jira a Confluence. Jira je vynikajúci nástroj na sledovanie úloh, riadenie projektov a správu práce tímu. Confluence je platforma na spoluprácu a správu obsahu, ktorá umožňuje tímu zdieľať informácie, dokumentáciu a nápady. Aj keď už existuje zopár alternatív, Atlassian je industry standardom, ktorý nájdeš v každom profesionálnom vývojárskom tíme.

SCRUM METHODOLOGY

Scrum je jednou z najpopulárnejších a u nás aj napoužívanejšou agilnou metodikou. Predstavuje súbor princípov, ktoré tímom pomáhajú dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu a umožniť neustále zlepšovanie a rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny. Aj keď každý projekt má trochu iné pravidlá, bolo by dobré poznať aspoň základné roly (Product Owner, Scrum Master, Development Team), udalosti (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) a artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).

OPEN-MINDED AND FOCUSED

Otvorenosť mysle a sústredenosť znamená byť pripravený počúvať a akceptovať nové myšlienky, názory a perspektívy bez predsudkov alebo uzavretosti. Je to obzvlášť dôležité na začiatku kariéry, kedy sa potrebuješ veľa učiť a navnímavať veci od kolegov.

KOMUNIKÁCIA

Vyzerá to ako klišé, ale v praxi sa často stáva, že musíte komunikovať nielen medzi sebou v rámci tímu, ale aj so zákazníkom alebo product ownerom. Je preto dobré osvojiť si zopár komunikačných a argumentačných techník, aby ste vedeli počúvať, ale aj byť vypočutí.

Hard Skills

OOP BASICS

Predpokladajme, že už máš nejaké skúsenosti s Objektovo Orientovaným Programovaním (OOP) zo školy. V Jave sa využívajú 4 základné koncepty: abstrakcia, zapuzdrenie, dedičnosť a polymorfizmus. Na to, aby sa z teba stal dobrý developer, nauč sa tieto princípy používať pri každodennom programovaní.

JAVA 17+

Java 17 a vyššia sú dnes považované za industry standard, preto nemá zmysel učiť sa staršie verzie, radšej sa zameraj na pattern matching, virtual threads a, samozrejme, netreba zabudnúť na všade používanú lambdu.

KOTLIN

Pri niektorých projektoch sa u nás stretneš aj s Kotlinom. Z pohľadu rozvoja je to jazyk, ktorým sa snažíme písať efektívny kód. Získaj prehľad
o tomto jazyku a budeš pripravený zapojiť sa do našich tímov.

SOFTWARE
DESIGN PATTERNS

Hovorí ti niečo Gang of Four? Ak nie, tak vrelo odporúčame oboznámiť sa s najčastejšie používanými patternami v SW vývoji práve prostredníctvom tejto knižky.

UNIT TESTING

Na overenie developerskej práce najčastejšie používame JUnit a Mockito. JUnit je framework na písanie a vykonávanie testov. Mockito sa zameriava
na vytváranie mock objektov na simuláciu správania reálnych objektov pre účely testovania.

SPRING 4,5
ALEBO SPRING BOOT 3

Spring a Spring Boot tvorí jadro majority našich aplikácií. Ak chceš byť prínosom v tíme, tvojim kamarátom bude knižka „Spring in Action”.

SQL, ORM, JPA

Okrem NoSQL databáz využívame vo veľkej miere aj SQL jazyk na dopytovanie dát v našich úložiskách. Veríme, že všetky typy joinov sú pre teba maličkosť. Takisto nás poteší, ak budeš rozumieť princípom ORM mapovaní.

CAMUNDA

Sú projekty, ktoré sa zameriavajú na vysoký výkon transakčného spracovania, ale sú aj projekty, pre ktoré je dôležité mať flexibilný proces spracovania logiky. A práve tu prichádza do hry Camunda.

DOCKER

Na našich projektoch chceme byť samostatní, aby si developer vedel u seba spustiť prostredie, ktoré potrebuje. Preto používame Docker. Nehovoriac o tom, že v dnešnej dobe cloudu je to základná platforma na prevádzku mikroslužieb.

AWS

Naše riešenia bežia často v AWS cloude, ktorý má rôzne natívne funkcie, ktoré dokážu vývoj zefektívniť a riešenie spraviť kvalitnejším. Neváhaj sa oboznámiť s ECS, DynamoDB, Cloudwatch, SQS. Určite sa ti to zíde.

Máme radi výrazné talenty. Ak si jeden z nich, daj mi vedieť.

Veronika Rajčeková

Recruitment manager