Chcem sa stať
frontend developerom

Táto pozícia je vhodná pre programátorov, ktorí chcú „vidieť“ výsledky svojej práce. Používateľské rozhrania sú však náročné ako na technologickú, tak aj funkčnú
a estetickú stránku. Práve skĺbenie týchto požiadaviek spolu s potrebami výkonnostnej optimalizácie robia túto pozíciu pre niekoho komplikovanou, no pre teba možno zaujímavou.

Je to veľmi dynamická programátorská pozícia, ktorá okrem schopnosti rýchlo sa vzdelávať a byť otvorený novým možnostiam vyžaduje aj niektoré hard skills, ktoré ti umožnia naplno využívať aktuálne technológie a tiež kvalifikovane komunikovať s back-end developermi či analytikmi:

Ako na to?

Snažili sme sa pre každú tému vybrať aspoň jeden kvalitný (platený) zdroj informácií a jeden bezplatný.

Ak máte k niektorej téme lepší študijný zdroj, budeme radi, keď nám dáte vedieť. Preskúmame ho a zaradíme do zoznamu. Pomôžete tak ďalším. 

Ako na udemy?

UDEMY je vzdelávacia platforma, ktorú sami veľmi často používame na vzdelávanie sa a dosahovanie nových cieľov. Aj keď je to platená služba, každý jeden kurz má svoju hodnotu a pravdepodobne nebudete ľutovať peniaze zaň vynaložené.

Udemy však z času na čas poskytuje možnosť absolvovať kurz za zlomok jeho bežnej ceny, navyše, keď si kurz kúpite, zostáva na vašom konte a tým pádom sa môžete k nemu vrátiť.

Zvážte tiež možnosť podeliť sa o náklady s kamarátmi.

Soft Skills

ATLASSIAN STACK

Atlassian stack je sada softvérových nástrojov, ktoré sú určené na riadenie projektov, spoluprácu tímu a správu obsahu. Dva hlavné nástroje v rámci Atlassian stacku sú Jira a Confluence. Jira je vynikajúci nástroj na sledovanie úloh, riadenie projektov a správu práce tímu. Confluence je platforma na spoluprácu a správu obsahu, ktorá umožňuje tímu zdieľať informácie, dokumentáciu a nápady. Aj keď už existuje zopár alternatív, Atlassian je industry standardom, ktorý nájdeš v každom profesionálnom vývojárskom tíme.

SCRUM METHODOLOGY

Scrum je jednou z najpopulárnejších a u nás aj napoužívanejšou agilnou metodikou. Predstavuje súbor princípov, ktoré tímom pomáhajú dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu a umožniť neustále zlepšovanie a rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny. Aj keď každý projekt má trochu iné pravidlá, bolo by dobré poznať aspoň základné roly (Product Owner, Scrum Master, Development Team), udalosti (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) a artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).

OPEN-MINDED AND FOCUSED

Otvorenosť mysle a sústredenosť znamená byť pripravený počúvať a akceptovať nové myšlienky, názory a perspektívy bez predsudkov alebo uzavretosti. Je to obzvlášť dôležité na začiatku kariéry, kedy sa potrebuješ veľa učiť a navnímavať veci od kolegov.

KOMUNIKÁCIA

Vyzerá to ako klišé, ale v praxi sa často stáva, že musíte komunikovať nielen medzi sebou v rámci tímu, ale aj so zákazníkom alebo product ownerom. Je preto dobré osvojiť si zopár komunikačných a argumentačných techník, aby ste vedeli počúvať, ale aj byť vypočutí.

Hard Skills

OOP BASICS

Znalosť objektového programovania je nutným základom pre dobrý návrh SW riešenia. Aj keď sa jedná o vývoj frontend aplikácií, správne programátorské rozmýšľanie je nevyhnutné.

HTML AND CSS

Ako frontend developer sa často stretneš s HTML, ako aj s CSS štýlmi. Nemusíš byť na ne expert, nakoľko sa téme štýlovania venujú špecialisti, ale základné skúsenosti sú nevyhnutné.

JAVASCRIPT

Javascript je základný jazyk používaný v dnešných frontendových frameworkoch. Nauč sa pokročilé techniky programovania v Javascripe, aby si pri vývoji mohol využívať všetky možnosti, ktoré ti ponúka.

TYPESCRIPT

Ak chceš využívať OOP vo svete frontendového vývoja, Typescript je pre teba ten pravý krok po tom, ako zmákneš Javascript. Vďaka statickej typovej kontrole prináša zvýšenú bezpečnosť kódu a lepšiu škálovateľnosť projektu, zvyšuje čitateľnosť kódu, jeho údržbu a rozšíriteľnosť.

UNIT TESTING

Unit testing je dobrá technika na kontinuálne testovanie funkčnosti komponent/tried. Každý dobrý developer pozná jeho princípy a vždy si overí, či jeho riešenie funguje správne.

 

ANGULAR

Existuje množstvo zákazníckych aplikácií vybudovaných na tejto technológii. Bez toho, aby sme hodnotili, či je Angular lepší ako iné frameworky či knižnice, je určite dostatočne používaný na to, aby malo dlhodobý zmysel ho ovládať.

REACT

React začal ako knižnica komponentov Facebooku. Dnes v podobe frameworku Next.js predstavuje komplexný nástroj na tvorbu moderných a výkonných aplikácií s vysokou škálovateľnosťou.

VUE

Ak sa chceš venovať novým progresívnym technológiám, určite sa ti bude páčiť technológia Vue. Zatiaľ si u nás nevybudovala povesť mainstreamovej technológie, ale má svoju budúcnosť (rovnako ako ty) ešte len pred sebou.

DOCKER

Na našich projektoch chceme byť samostatní, aby si developer vedel u seba spustiť prostredie, ktoré potrebuje. Preto používame Docker.Nehovoriac o tom, že v dnešnej dobe cloudu je to základná platforma na
prevádzku mikroslužieb.

AWS

Naše riešenia bežia často v AWS cloude, ktorý má rôzne natívne funkcie, ktoré dokážu vývoj zefektívniť a riešenie spraviť kvalitnejším. Neváhaj sa oboznámiť s ECS, DynamoDB, Cloudwatch, SQS. Určite sa ti to zíde.

Máme radi výrazné talenty. Ak si jeden z nich, daj mi vedieť.

Veronika Rajčeková

HR manager