Chcem sa stať
analytikom

Softvérový analytik je jedna z najdôležitejších pozícií v rámci tímu. Analytik musí byť schopný pochopiť a interpretovať často hmlisté alebo nepresne formulované požiadavky zákazníkov a prevádzať ich na konkrétne technické špecifikácie a požiadavky pre vývojový tím.

Okrem istých osobnostných predpokladov musí disponovať pokročilými soft skills v oblasti komunikácie so zákazníkom, no tiež musí zvládať softvérové hard skills, aby dokázal erudovane komunikovať so zvyškom svojho tímu a pripraviť podklady pre samotný developerský tím:

Ako na to?

Snažili sme sa pre každú tému vybrať aspoň jeden kvalitný (platený) zdroj informácií a jeden bezplatný.

Ak máte k niektorej téme lepší študijný zdroj, budeme radi, keď nám dáte vedieť. Preskúmame ho a zaradíme do zoznamu. Pomôžete tak ďalším. 

Ako na udemy?

UDEMY je vzdelávacia platforma, ktorú sami veľmi často používame na vzdelávanie sa a dosahovanie nových cieľov. Aj keď je to platená služba, každý jeden kurz má svoju hodnotu a pravdepodobne nebudete ľutovať peniaze zaň vynaložené.

Udemy však z času na čas poskytuje možnosť absolvovať kurz za zlomok jeho bežnej ceny, navyše, keď si kurz kúpite, zostáva na vašom konte a tým pádom sa môžete k nemu vrátiť.

Zvážte tiež možnosť podeliť sa o náklady s kamarátmi.

Soft Skills

ATLASSIAN STACK

Atlassian stack je sada softvérových nástrojov, ktoré sú určené na riadenie projektov, spoluprácu tímu a správu obsahu. Dva hlavné nástroje v rámci Atlassian stacku sú Jira a Confluence. Jira je vynikajúci nástroj na sledovanie úloh, riadenie projektov a správu práce tímu. Confluence je platforma na spoluprácu a správu obsahu, ktorá umožňuje tímu zdieľať informácie, dokumentáciu a nápady. Aj keď už existuje zopár alternatív, Atlassian je industry standardom, ktorý nájdeš v každom profesionálnom vývojárskom tíme.

SCRUM METHODOLOGY

Scrum je jednou z najpopulárnejších a u nás aj napoužívanejšou agilnou metodikou. Predstavuje súbor princípov, ktoré tímom pomáhajú dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, zaručiť rýchlu spätnú väzbu a umožniť neustále zlepšovanie a rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny. Aj keď každý projekt má trochu iné pravidlá, bolo by dobré poznať aspoň základné roly (Product Owner, Scrum Master, Development Team), udalosti (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) a artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).

OPEN-MINDED AND FOCUSED

Otvorenosť mysle a sústredenosť znamená byť pripravený počúvať a akceptovať nové myšlienky, názory a perspektívy bez predsudkov alebo uzavretosti. Je to obzvlášť dôležité na začiatku kariéry, kedy sa potrebuješ veľa učiť a navnímavať veci od kolegov.

KOMUNIKÁCIA

Vyzerá to ako klišé, ale v praxi sa často stáva, že musíte komunikovať nielen medzi sebou v rámci tímu, ale aj so zákazníkom alebo product ownerom. Je preto dobré osvojiť si zopár komunikačných a argumentačných techník, aby ste vedeli počúvať, ale aj byť vypočutí.

Hard Skills

UML

Unified Modeling Language je štandardom pre vizualizáciu a popis softvérových systémov. Umožní ti efektívne komunikovať s vývojármi a jasne formulovať požiadavky a špecifikácie. Class diagram, sekvenčný či komponentový diagram by ťa preto nemali zaskočiť pri žiadnej interakcii.

BPMN

V dnešnej dobe procesnej optimalizácie je nevyhnutné vedieť zakresliť procesy a rozhodovanie tak, aby ich vedel čítať aj stroj (napríklad Camunda). BPMN – Business Process Model and Notation – je súčasným široko používaným štandardom v business oblasti.

INTEGRATION PRINCIPLES

Naše projekty sa nezaobídu bez integračných scenárov (REST, SOAP, Websocket, udalosti), preto musíš mať princípy komunikácie cez HTTP protokol v malíčku. Určite sa ti u nás zídu aj znalosti o princípoch Event driven modelovania.

SWAGGER / OPENAPI

Opis API rozhrania je jednou z činností, ktoré môže robiť stroj generovaním zo zdrojového kódu, pri prototypovaní sa však často používa aj vo fáze návrhu. Pre technického analytika je dôležité, aby vedel openapi deskriptor prečítať a prípadne upraviť.

DOMAIN KNOWLEDGE

Finance? Insurance? Energy? Máš nejakú doménu, v ktorej sa cítiš byť doma? Ak áno, povedz nám to, určite budeš mať nábeh na projekt ľahší.

Máme radi výrazné talenty. Ak si jeden z nich, daj mi vedieť.

Veronika Rajčeková

Recruitment manager