Case Study

Komunikačný modul medzi regulátorom a energetickou spoločnosťou riadiaci kapacity na základe ponuky a dopytu na elektrickú energiu

Pre zadávateľa Total Energies (predtým Lampiris), ktorý vyrába a predáva elektrickú energiu, sme vyvíjali Komunikačný modul medzi vnútroštátnou sieťou a energetickou spoločnosťou – zadávateľom.
Modul má za úlohu poskytovať obom stranám informácie o koncových odberateľoch elektrickej energie, o ich kontraktoch a parametroch odberu. Zároveň modul sprostredkúva informácie o výrobcoch elektrickej energie a umožňuje zadávateľovi plánovať výrobné kapacity a prevádzkové potreby. Len pre predstavu, dosah týchto dát má napríklad vplyv na automatické napúšťanie a vypúšťanie nádrží vodnej elektrárne.
Už počas prvých troch mesiacov spolupráce sa nám podarilo zlepšiť kvalitu existujúceho riešenia. Preukázali sme flexibilitu pri zavádzaní nových technológií, čím sme značne odbremenili developerský tím u zadávateľa. Teší nás narastajúca dôvera zadávateľa, vďaka ktorej dnes disponujeme expertným know-how, a stali sme sa spoľahlivým kľúčovým dodávateľom.

Zákazník:
Total Energies Belgium

Projekt:
Komunikačná a integračná vrstva medzi regulátorom a energetickou spoločnosťou.

Modul:
ETRM – Energy Trading and Management je jedným z hlavných bodov spracúvania časového radu pre výrobu a spotrebu energií a plynu.
Mig 6 – Integrácia na Market System, ktorý spracúva a dopĺňa eventy prichádzajúce z a do vnútroštátnej siete.

Použité technológie:
SpringBoot, REST API, XML, Posgre SQL, Camel, Angular, InFlux, BPMN, Karaf, GitLab, Ansible, Java, PlantUML, Screen Boot, Java EE, Active MQ

Obsadené pozície:
Tímlíder, Frontend developer, Backend developer, Konzultant, Automatizovaný tester

16+ mesiacov

trvanie projektu (pokračuje)

17 členov

tímu z DGT factory

44

druhov správ

150 000

správ denne

2,67 milióna

odberných miest
Výkony na projekte
Vedenie tímu
Frontendový vývoj
Backendový vývoj
Poradenstvo
Automatizované testovanie

Zadávateľ

Total Energies Belgium je výrobcom energie a poskytovateľom služieb koncovým spotrebiteľom v Belgicku. Total Energies v Belgicku prevádzkuje obnoviteľné zdroje energie ako sú veterné turbíny, vodné elektrárne a plynové elektrárne s kombinovaným cyklom s celkovou produkciou 830 MW energie.

Jedna z divízii nášho zákazníka Total Energies dodáva softvérové riešenia podporujúce technickú prevádzku výroby energie, komunikuje so sieťou belgického energetického trhu a poskytuje služby zákazníckeho portálu a mobilných aplikácií.

Projekt

Každý výrobca hľadá spôsob, ako zlepšiť interné procesy, zvýšiť kvality a optimalizovať náklady. Takýmto výrobcom je aj spoločnosť Total Energies, ktorá sa pred niekoľkými rokmi pokúšala nadviazať obchodné vzťahy s novými potenciálnymi partnermi zo strednej Európy, ktorí by jej dokázali dodávať softvérové služby formou nearshoringu. Pochopiteľne, najdôležitejšou otázkou bolo: ako zabezpečiť, aby všetko išlo hladko a efektívne a nedestabilizovali sa pri tom interné tímy, ktoré dodávajú softvér?

Riešenie

Príbeh nášho spoločného úspechu sa začal niekoľko týždňov predtým, ako sme sa s klientom prvýkrát osobne stretli. Zorganizovali sme niekoľko online workshopov, na ktorých sme získali cenné detaily o zákazníkových problémoch a oblastiach, v ktorých sa chcel zlepšiť. Na základe týchto vstupov sme pripravili stratégiu, plán ako začleniť náš tím, a najmä ako zvýšiť úroveň kvality softvéru pre nový projekt.

Po týchto krokoch smerujúcich k zosúladeniu sme osobne predstavili naše nápady a prístup tímu zodpovednému za dodávku na strane Total Energies. Do projektu, ktorý čelil technickým nedostatkom, starším technológiám a nedostatočnej údržbe, sme začali prispievať návrhmi a vývojom softvéru.

Po troch mesiacoch úspešnej práce sme posunuli kvalitu riešenia na novú úroveň. Zákazník si začal uvedomovať, že takýto prístup dokáže viesť k úspechu a nie je nevyhnutné mať tím, ktorý celý čas sedí v priestoroch firmy. Náš tím sa začal rozrastať a jeho členovia momentálne patria medzi kľúčových členov popredných vývojárskych skupín v softvérovej divízii.

Výsledok

Náš výkon presvedčil klienta, že k tomu, aby dokázali efektívne vyvinúť softvérové riešenie, stačí, aby boli členovia tímu vo firme prítomní dva či trikrát ročne, pokiaľ je v tíme priamočiara a okamžitá komunikácia.

Taktiež sa nám podarilo dokázať, že flexibilita pri používaní nových technológií a zdieľanie znalostí z rôznych oblastí v rámci tímu sú kľúčovými faktormi pre úspešné zníženie pracovnej záťaže lokálneho tímu v Belgicku.

Záver

Dodávanie softvérových služieb formou nearshoringu dokáže uspokojiť obe strany – klienta aj softvérového dodávateľa. Je však nevyhnutné, aby prebiehala pravidelná osobná komunikácia, nechýbal tímový duch a všetci si uvedomovali, že nearshorový tím nenahrádza pôvodný lokálny tím, ale prináša nové nápady a flexibilitu.

Ak vás zaujala takáto forma spolupráce, neváhajte nás kontaktovať.

Peter Augustinič

CEO at DGT factory