Dotazník pracovníka

Príprava na hodnotiaci rozhovor

Ahoj,

pripravili sme si pre teba krátky dotazník, ktorý poslúži ako podklad k rozhovoru s tvojím nadriadeným. 

Dotazník vypĺňaj samostatne, pozorne, a neboj sa vyjadriť svoj názor. Informácie z neho nám totiž poslúžia na to, aby sme vo firme vedeli vytvoriť podmienky, v ktorých sa každému bude pracovať príjemne.

Dotazník je stručný, nezaberie vám viac ako 10 minút. Nie je potrebné tam vypisovať litánie, nech je to potom radosť čítať 😉

Lucia Václaveková